یادگیری ادوبی کانکت در مرکز آموزش ایزی وبینار

در مرکز آموزش ایزی وبینار سعی کرده ایم با ارائه مطالب در زمینه آموزش نرم افزار ادوبی کانکت (Adobe Connect) شما را در استفاده هر چه بهتر این نرم افزار یاری نماییم. برای مشاهده هر مطلب بر روی آن کلیک کنید.
* محتوای این بخش در حال تکمیل است

استفاده از Webcam در نرم افزار Adobe Connectاستفاده از Webcam در نرم افزار Adobe Connect

ورود به نرم افزار ادوبی کانکتورود به نرم افزار ادوبی کانکت